วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  เลขที่ 460 ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  44000

โทร. 043-711403

www.mtc.ac.th