ตึก 3 อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 3 ฝั่งขวามือห้องสุดทางเดิน