พิมพ์
หมวด: ปรัชญา
ฮิต: 118

" แสวงหาความรู้  สู้งานหนัก  รักวิชาชีพไฟฟ้า  พัฒนาสังคม "