พิมพ์
หมวด: Featured
ฮิต: 105


วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา MOU ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ขอนแก่น