พิมพ์
หมวด: - สถานที่ตั้ง
ฮิต: 349
      วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

     ตั้งอยู่เลขที่ 460 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 

บนที่ดินแปลง เลขที่ 5857 พื้นที่ 31 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา   โทร. 043711-403