ข้อมูลบุคลากร

          หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีเครื่องมือกล นายประภาส   กำมหาวงษ์

           ครูประจำการ จำนวน   9 คน

           ครูพนักงานราชการ จำนวน   2 คน

            ครูอัตราจ้าง จำนวน   5 คน