พิมพ์
หมวด: ติดต่อเรา
ฮิต: 37

นายปริญญา  สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมพิธีการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ปีกาศึกษา 2565  โดยมีคณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม