นายปริญญา  สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมพิธีการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ปีกาศึกษา 2565  โดยมีคณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


แผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
โครงการงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ