ตั้งอยู่ในพื้นที่ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เลขที่ 460 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์   043711403 - 121

E-mail      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.