Up

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ อ.พิเชษฐ์ ศรีทอง เครื่องร่อนแยกผงสมุนไพรไทยเศรษฐกิจ
สิ่งประดิษฐ์ อ.สุเทพ เกษมา เครื่องเกาะสลัก 3 แกนควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์3
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา (IRVE)
 
 
Powered by Phoca Download
แผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
โครงการงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ