วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา MOU ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ขอนแก่นแผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
โครงการงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ