" แสวงหาความรู้  สู้งานหนัก  รักวิชาชีพไฟฟ้า  พัฒนาสังคม "