พิกัดแผนที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

https://goo.gl/maps/nwJcmTKci3BUbJRZ6

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

เลขที่ 460  ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์ :  043 711 403