ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

โทรศัพท์ :  043 711 403  ต่อ  127

 

Facebook fanpage - เฟสบุ๊คแฟนเพจ

https://www.facebook.com/ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง-วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม-Ep-Mtc-381250315946988