เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563