สถานที่ตั้งของภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: ตึกแฝดสีเขียว อยู่ติดรั้วทางทิศตะวันตกของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ตึกเขียวด้านหน้าเป็นตึกของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ตึกเขียวด้านหลังเป็นตึกของภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ และภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อยู่ชั้นที่ 3-4 ของตึกเขียว เบอร์โทร. 043-711403 ต่อ 148