เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566