เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564