เปิดภาคเรียนที่ 2/2565

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

 

พันธกิจ: ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์